Afval scheiden op het werk

Shares

Home Afval scheiden op het werk

Bedrijfsafval scheiden en afvoeren

Per afvalstroom moeten bedrijven over het algemeen voldoen aan de richtlijn afvalscheiding. In deze richtlijn staat hoeveel afval u van een bepaalde afvalstroom bij het restafval mag werpen. Naast dat afval scheiden ecologisch verantwoord is, is het ook economisch verantwoord. Het scheiden van bedrijfsafval resulteert namelijk in een daling van uw afvalkosten.


Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is afval dat ontstaat bij kantoren, winkels, dienstverleners, instellingen en andere bedrijven. Per branche komen specifieke afvalstromen voor die gescheiden kunnen worden van het restafval.


Zakelijke prullenbakken voor afval scheiden

afvalbak-prullenbak-kopen-afval-scheiden-werk-zakelijk-bedrijfsafval-kantoor
Bekijk afvalbakken


Richtlijn afvalscheiding

Scheiden van afval door bedrijven

Ieder bedrijf produceert een eigen pakket aan afvalstromen. Het ene bedrijf heeft bijvoorbeeld veel houtafval en het andere bedrijf heeft veel plasticafval, zoals verpakkingsfolie. Kenmerkend is dat bedrijven vaak grote hoeveelheden gelijksoortig afval produceren wat het ideaal maakt om deze te scheiden van het restafval. Bedrijven moeten voldoen aan het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Het besluit vermeldt dat afvalstoffen moeten worden gescheiden in gescheiden inzamelmiddelen en het afval moet gescheiden worden afgegeven.

Onderstaand schema geeft een indicatie van de maximale wekelijkse hoeveelheid herbruikbare afvalstromen die terecht mogen komen in het restafval. Een richtlijn van 0 kg betekent dat deze stromen gescheiden moeten worden gehouden, maar dat hierbij wel een redelijkheidsafweging gemaakt wordt.

Table Plugin Bron: Landelijk afvalbeheerplan 2009 – 2021


Handige websites
Goede informatie om op het werk afval te scheiden

afvalpreventie-en-afvalscheiding-bij-bedrijven

Afval preventie en scheiding bij bedrijven
Rijkswaterstaat leefomgeving

Bekijk hoe u binnen uw bedrijf het bedrijfsafval zoveel mogelijk kunt verminderen en hoe u afval het beste kunt scheiden. Afvalpreventie is één van de punten van het afvalstoffenbeleid in de overgang naar een circulaire economie.

Bekijk website

vang-buitenhuis-kwd-sector

VANG Buitenshuis
Rijkswaterstaat leefomgeving

VANG Buitenshuis helpt kantoren, winkels en de dienstensector om voor 2022 de hoeveelheid restafval te halveren. Het doel is om minder grondstoffen te gebruiken en verbruiken.

Bekijk website

circulaire-economie-bedrijven-bedrijfsafval

Circulaire economie
Rijksoverheid

In 2050 zou Nederland een een recycle-economie moeten hebben. Deze circulaire economie staat voor 0% afval maar 100% recycling. Dus alle grondstoffen worden opnieuw gebruikt.

Bekijk website

wat-doen-met-bedrijfsafval

Wat doen met bedrijfsafval
Rijksoverheid

Bedrijfsafval wordt niet opgehaald door uw gemeente zoals huishoudelijke afval. U dient het gescheiden afval zelf af te voeren of laten afvoeren door aan afvalbedrijf. Bekijk wat u kunt doen met uw bedrijfsafval.

Bekijk website

de-ladder-van-lansink-afvalhierarchie

Ladder van Lansink
Recycling.nl

De Ladder van Lansink beschrijft de rangorde van omgang met afval. Preventie en hergebruik genieten de voorkeur. Recycling en hoogwaardige energiewinning volgen. De minste voorkeur heeft verbranden en storten van bedrijfsafval.

Bekijk website

niwo-vihb-lijst-bedrijfsafval

VIHB-lijst
NIWO

Bedrijven die zich bezighouden met bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen dienen vermeld te zijn op de VIHB-lijst. Dit staat voor vervoerders, inzameleraars, handelaren en bemiddelaars van afval.

Bekijk website

bedrijfsafvalstoffen-afgeven

Bedrijfsafvalstoffen afgeven
Ondernemersplein

Bedrijfsafval dient u af te laten voeren door een erkende afvalverwerker. Deze afvalbedrijven vindt u terug op de VIHB-lijst. Als bedrijf dient u zelf een afvalstoffenregistratie bij te houden.

Bekijk website

 

Door Afvalcontainer.nl/ 9 maart 2017 Shares