Ladder van Lansink de Afvalhiërarchie

Home Afval scheiden Ladder van Lansink de Afvalhiërarchie

Ladder van Lansink de Afvalhiërarchie

De Ladder van Lansink

De Ladder van Lansink is een afvalhiërarchie die bestaat uit vier vormen van omgaan met afval. De hoogste prioriteit heeft preventie (A), deze wordt gevolgd door een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik (B en C). De derde vorm uit de afvalhiërarchie is de verbranding van afval met als doel om hier energie mee op te wekken (D en E). De minst gewenste vorm is storten of lozen (F).

ladder-van-lansink-de-afvalhierarchie

Omschrijving per trede van de Ladder van Lansink:

ladder-van-lansink-aPreventie: Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.


ladder-van-lansink-bHergebruik: Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.


ladder-van-lansink-cRecycling: Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt.


ladder-van-lansink-dEnergie: Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking.


ladder-van-lansink-eVerbranden: Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land.


ladder-van-lansink-fStorten: Afvalstoffen worden gestort.

 

Lees meer over de Ladder van Lansink op de website van Ad Lansink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *